Att gå från bäst till sämst

En gång i tiden kände jag mig stolt över Sverige och att vi i jämförelse med andra länder hade en förhållandevis human och generös asylpolitik. Nu skäms jag. Vi behöver inte gå från bäst till sämst. Och vi kan ändra i skrivningar i budget och regleringsbrev. Så länge riksdag och regering inte gör det är det i princip som att uppmana Migrationsverket att fortsätta som hittills, oavsett barnkonvention och många ledamöters goda intentioner.

Här kan du läsa hela inlägget i Miljömagasinet