Demokrati kan aldrig byggas med våld, Lukasjenko!

Vitryssland är ett av våra unga grannländer i Östersjöregionen och Europa med möjligheter att bygga ett samhälle med deltagande engagemang och demokrati. Därför är det med bestörtning som vi återigen får rapporter om övervåld, i samband med presidentvalet 2010 och de folkliga manifestationer för yttrandefrihet, demokrati och rättvisa val som uppstod i anslutning till det. Grunden för demokrati är deltagande i samhällsbyggandet och alla människors lika värde och rättigheter. Kraften hos många, dessa ca 40 000 medborgare är en resurs för samhällsbyggandet och framtiden.

Vi oroas starkt av att Vitryssland åter massarresterar hundratals deltagare från manifestationen i Minsk och kräver att de alla samt oppositionsledarna återfår sin frihet omedelbart, utan repressalier. Att alla oppositionskandidater, utom två i det vitryska valet, nu gripits är en skam för den demokratiska valprocess som borde spegla utvecklingen i Vitryssland 2010.

Vad gäller valresultatet hänvisar vi till kommande valobservatörers (400st) rapporter. Vi konstaterar att webbsidor blockerats, människor häktats på lösa grunder redan före valet bl.a. konstnären Ales Pushkin i Bobor. Detta kan aldrig anses vara rent spel i en fri och öppen valrörelse. Vi fördömer angrepp på föreningsfriheten och angrepp och beslagtagning av material och datorer som gjorts på bl.a. Charter 97 och Viasnas kanslier.

Vitryssland är ett fantastiskt land med människor och möjligheter. Våld och ideologiskt förtryck har aldrig varit en hållbar metod för en nations hållbarhet och utveckling. Demokrati kan aldrig byggas med våld. Vitryssland kan bättre än så här och vi är djupt sorgsna och besvikna över utvecklingen.

Bodil Ceballos (MP) Riksdagsledamot

Akko Karlsson (MP) Partistyrelsen

Eva Goës (MP) Global Greens