Den gröna rörelsen blir smal utan social rättvisa

Den andra juli avslutades den senaste perioden i EU-parlamentet, en dryg månad efter valet. Ett val som starkt präglades av två huvudfrågor: klimatet och demokratin. På Miljöpartiets valvaka i Stockholm 26 maj dansade gröna politiker, tjänstepersoner och valarbetare för att fira de gångna månadernas intensiva arbete och det valresultat som arbetet ledde fram till. Se artikel i Miljömagasinet här.