Det är fel att utvisa barn till Afghanistan

Afghanistan är ett av världens farligaste länder. Landet är inte en säker plats som människor som flytt terror och utsatthet bör skickas tillbaka till.

Ändå kräver EU i ett nytt samarbetsavtal med Afghanistan att landet förbehållslöst tar emot afghaner samt papperslösa som deporteras från EU-länder.

Genom vad som kan klassas som utpressning tvingas därför Afghanistan att ta emot dem som tvångsdeporteras för att få ta del av EU:s ekonomiska stöd, trots att Afghanistan saknar kapacitet att göra det. Det är skamligt.

I en studie följde Rädda Barnen 53 barn som har utvisats eller deporterats tillbaka till Afghanistan från Europa. Studien visar att många av de som tvingats tillbaka har utsatts för våld och övergrepp.

De är också särskilt utsatta för tvångsgifte samt riskerar att rekryteras av kriminella grupper. På många platser i Afghanistan är läget mellan de olika etniska grupperna spänt och vissa minoritetsgrupper utsätts för systematisk diskriminering och är särskilt utsatta, exempelvis hazarerna.

Sverige är ett av de EU-länder som utvisat flest.

Enligt siffror från Migrationsverket återvände 884 personer under 2016, året därefter 509 personer. Många av dessa är ensamkommande unga och de riskerar att försättas i livsfara.

Afghanistan är inte en säker plats och om vi i Sverige ska förbli den humanitära stormakt vi gör anspråk på att vara, så behöver vi fortsätta att gå i bräschen för en human flyktingpolitik, inte minst när det handlar om ett av världens farligaste länder.

Idag är minst 60 procent av Afghanistans statsbudget finansierad av biståndspengar och internationellt stöd. De är därför beroende av internationell finansiering.

Det är inte rätt att villkora EUs bistånd med krav på återtagande när Afghanistan inte klarar av att ta emot alla de som tvingas återvända. EU och Sverige behöver vara med och bygga upp landet och framförallt investera i civila insatser.

Vi måste därför också ta vårt medmänskliga ansvar och upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Afghanistans migrationsminister uppmanade senast förra året själv EU:s medlemsländer att upphöra med utvisningarna, eftersom landet inte har kapacitet nog att ta emot de flyktingar som skickas tillbaka till landet.

Det är en lång väg kvar för att nå en varaktig fred i Afghanistan. Att EU fortsatt driver på för att införa ett tvång för Afghanistan att ta emot flyktingar i det nya samarbetsavtalet, är en skam.