Det extrema vädret kommer att bli vanligare

Artikel i Hela hälsingland den 23 juli 2018

Det går inte att säga att en enskild värmebölja beror på klimatförändringarna. Men det extrema vädret, såväl i Sverige som omvärlden, kommer att bli vanligare i takt med att världens medeltemperatur fortsätter öka, skriver fyra miljöpartister i länet.

Sverige står i brand och Gävleborg är särskilt hårt drabbat. I skogarna kring Kårböle och på flera andra platser kämpar just nu brandkåren, försvarsmakten och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med flera för att ringa in bränderna och hålla människor säkra. Många frivilliga har dessutom anmält sig för att hjälpa till. De gör en fantastisk insats som förtjänar allt beröm.

Det går inte att säga att en enskild värmebölja beror på klimatförändringarna. Men det extrema vädret, såväl i Sverige som omvärlden, kommer att bli vanligare i takt med att världens medeltemperatur fortsätter öka.

Flera områden på jorden kommer att bli obeboeliga när öknarna breder ut sig och havsnivåerna stiger. När skördar uteblir riskerar hela länder att drabbas av svält. Kampen om sinande resurser kan förvärra existerande konflikter och få nya att flamma upp. Såväl den svenska försvarsberedningen som amerikanska Pentagon gör idag bedömningen att klimatförändringarna är ett allvarligt säkerhetshot. Den goda nyheten är att det inte är för sent att göra någonting åt det. För att möta säkerhetshotet behöver vi göra tre saker:

* Öka beredskapen för att klara kriserna: Miljöpartiet vill öka anslagen till MSB och civilförsvaret och förbättra samordningen så att vi bättre klarar klimatrelaterade kriser och hot. Vi vill öka Sveriges självförsörjning på livsmedel till 80 procent och göra Sverige mindre beroende av utländsk olja. Motståndskraften i samhället behöver öka.

* Klimatanpassa byggnader och infrastruktur: Miljöpartiet vill att alla kommuner och landsting upprättar klimatanpassningsplaner, att plan- och bygglagen görs om och att VA-avgiften kompletteras för att minska risken för klimatrelaterade skador, exempelvis vid översvämning erosion eller ras.

* Minska utsläppen för att hejda klimatförändringarna:Med MP i regering har klimat- och miljöbudgeten mer än dubblerats, satsningarna på förnybar energi och bränslen ökat och skatterna på utsläpp höjts. Sverige har antagit klimatlagen och Isabella Lövin har i EU drivit igenom slopade utsläppsrätter motsvarande 30 gånger Sveriges årliga utsläpp. Nu vill vi bygga ihop Sverige med tåg som går i tid, klimatsmart mat, energieffektiva bostäder och med grön skatteväxling. I EU arbetar vi för en europeisk klimatlag och ökad andel förnybar energi.

Vi kan klara att möta hotet från klimatförändringar och extremväder om vi agerar nu. Men då krävs det gröna partier som vågar tala klarspråk om hotet och som vågar sätta klimatet först.

Bodil Valero. EU-parlamentariker för MP Gävleborg

Andréa Bromhed, etta på riksdagslistan för MP Gävleborg

Karin Jansson, etta på regionlistan för MP Gävleborg

Kristoffer Hansson, etta på kommunlistan för MP i Ljusdal

LÄS MER:

Det extrema vädret kommer att bli vanligare