Intervju i Tidningen Västsahara:

”Miljöpartiets, liksom andra Gröna partier och den Gröna rörelsen i världen, står bakom folkens rätt till självbestämmande. Vi står också bakom folkrätten och FN. Därför är vi starka förespråkare av att få till stånd den utlovade folkomröstningen och finner det oacceptabelt att omvärlden tillåter Marocko att sätta stopp för den år efter år. Vi, de Gröna, driver på våra nationella parlament, EU och andra institutioner för att inte tillåta handels- och fiskeavtal med Marocko så länge situationen ser ut som den gör.

Den enda lösningen på denna långvariga konflikt är att få till stånd folkomröstningen. Den kan inte vänta längre.”

Läs hela artikeln här