EU undergräver FN-processen om Västsahara
Fem år i EU-maskineriet har snart passerat och den här mandatperioden närmar sig sitt slut. För västsaharierna betyder det att ytterligare fem år har gått utan att de har fått utöva sin rätt till självbestämmande. En majoritet av dem lever fortfarande under svåra förhållanden i flyktingläger i Algeriet och i det ockuperade området får västsaharier dagligen utstå kränkningar av sina mänskliga rättigheter.

I frågan om Västsahara har EU misslyckats katastrofalt. EU-domstolen har i den ena domen efter den andra hävdat att EU:s avtal med Marocko inte kan inkludera Västsaharas territorium utan godkännande från Västsaharas folk, som enligt FN representeras av organisationen Polisario. Trots det har EU under den här mandatperioden antagit flera nya avtal med Marocko om fiske, jordbruk och luftfart helt i strid med domsluten.

EU hävdar ständigt att vi stöttar FN:s arbete för att lösa frågan. Det är därför djupt beklagligt att EU-institutionerna genom sitt agerande istället undergräver FN-sändebudets möjligheter att finna en varaktig lösning på konflikten. Jag har nyligen tillsammans med ledamöter från flera andra politiska grupper skickat ett brev till EU-kommissionen där vi beklagar det bedrövliga sätt EU hanterat Västsaharafrågan under den gångna mandatperioden.

För att EU ska vara en trovärdig global aktör måste vi stå upp för folkrätten och internationell rätt istället för att aktivt söka vägar att gå runt vår egen domstols beslut. Enligt artikel 2 i fördraget är en av grundprinciperna för EU-samarbetet rättsstatens principer. Det gäller självklart även institutionerna, det vill säga kommissionen, rådet och parlamentet. Västsahariernas svåra situation har åsidosatts alltför länge och det är dags att EU tar sitt ansvar.