I dag uppmärksammas världens flyktingar och i dag är det andra omgången i presidentvalet i Colombia. Det land i Latinamerika som står för i princip kontinentens alla internflyktingar. Som motståndare till huvudkandidaten står en Grön presidentkandadat. Jag håller tummarna för honom och för att en lösning på konflikten i Colombia ska hittas under den kommande mandatperioden.

UNHCR uppmärksammar dagen på olika sätt. Mer kan man läsa på http://www.unhcr.org/pages/4bf4f2616.html. I Sverige tror vi att vi är bäst på att ta emot flyktingar i hela världen – och visst är vi bättre än många andra. Ändå får vi kritik av UNHCR för det sätt vi utvisar asylsökande som fått avslagsbeslut på. Senast tvångsavvisningen till Irak. Vi är det land som fällts av FN:s tortyrkommitté flest gånger av alla – så självkritik är något vi verkligen behöver ägna oss åt.

Själv ägnar jag mig åt den svenska framtida flyktingpolitiken i dag. Med en rödgrön regering får vi en humanare asylpolitik. Det utgår jag från efter att ha arbetat med socialdemokraternas migrationsansvariga i socialförsäkringsutskottet nu under fyra år och sett att vi är överens om väldigt många frågor – trots att det är ett område där vi tidigare stått långt ifrån varandra.