Jag fördömer jakten på papperslösa: migration är inte ett brott

Den här veckan inleds en stor polisinsats i EU för att jaga papperslösa. Den har kallats ”Super-reva” och har det officiella namnet ”Mos Maiorum”. Över hela EU ska människor som sökt en fristad i ett EU-land hittas av polisen och skickas tillbaka, oavsett varför de befinner sig här.

Jag kan inte annat än att fördöma skapandet av den här massiva polisinsatsen. Den strider mot alla principer för den mänskliga migrationspolitik som vi gröna vill se.

Det finns många orsaker till att papperslösa uppehåller sig i EU. Det kan vara av rädsla till att återvända till krig (aktuellt är t.ex återsändande till Irak), politisk förföljelse eller annan förföljelse som blodsfejder i Albanien, förtryck av homosexuella och så vidare. Det är inte alltid så att den som får avslag på sin asylansökan delar migrationsmyndigheternas bild av situationen i hemlandet.

Människor kan också uppehålla sig här av ekonomiska skäl. Att arbeta i EU (utan papper) är ofta det enda sättet att försörja familjen på hemmaplan. Pengar som skickas hem från migranter är faktiskt större än vårt samlade bistånd och bidrar till utvecklingen i hemländerna.

Poängen är: det finns en grundad anledning till att människor befinner sig här. Och EU:s länder ska inte samordna insatser för att jaga rätt på papperslösa.

Mos Maiorum är inte den första insatsen av sitt slag, tyvärr. Liknande insatser för att jaga papperslösa brukar samordnas av ordförandeskapsländerna i EU, i det här fallet Italien, men brukar smusslas undan allmän insyn. I år omfattar insatsen för första gången både EU:s interna och externa gränser. Och i år har insatsen fått stor uppmärksamhet, inte minst sedan organisationen Statewatch läckte dokumenten om Mos Maiorum. Jag hoppas att uppmärksamheten kan skapa tillräcklig opinion för att vi ska slippa se liknande insatser kommande år.

Min partigrupp i EU-parlamentet, den gröna gruppen, har uppmanat ministerrådet att göra ett uttalande om den här polisinsatsen nästa vecka i EU-parlamentet i Strasbourg så att det kan bli en debatt om frågan i parlamentet. Min gröna kollega Ska Keller har också frågat ministerrådet hur EU:s medlemsstater kommer att se till att deras polis respekterar EU-lagstiftning och undviker diskriminerande ”rasprofilering” när de gör sina kontroller på allmän plats.

Läs gröna gruppens uttalande och Ska Kellers fråga.

Istället för att jaga flyktingar som kriminella måste vi skapa lagliga och säkra vägar in i EU. Ingen människa ska behöva möta döden i en sjunkande flyktingbåt på Medelhavet – men det har flera tusen människor gjort bara i år. Vi gröna partier vill ha ett EU med lagliga och säkra vägar för asylsökande, där vi börjar använda humanitära visum och där fler länder ger skydd åt människor på flykt. Detta innebär också att vi måste förändra den så kallade Dublinförordningen så att en asylsökande på ett lagligt och säkert sätt kan ta sig till det land där hen vill söka asyl – i motsats till dagens situation där asylansökan bara kan prövas i det EU-land där den asylsökande först anländer.