Men hur kunde det bli så här? Vad blev det av det stolta mottot Medborgarnas Europa? I stället för att ena och skapa större tilltro bland medborgarna för det europeiska projektet blev resultatet precis tvärtom. De brittiska medborgarna har sagt sitt och resultatet är klart och tydligt att majoriteten vill ha Medborgarnas Great Britain. Dock inte hela landet. Skottland vill inte. Inte heller Nordirland, ungdomarna eller Londonborna. Vad det kommer att leda till i längden är svårt att förutse men jag gissar att det kommer nya krav på till exempel skotsk självständighet och skotskt medlemskap i EU. Läs mer här