Oj – är det val!

Valet närmar sig med stormsteg men ingen känner till det. Hoppsan! Är det EU-val nu igen. När? Oj, redan i juni – men vi har inte hört eller läst något om det. Ett antal reaktioner som inte alls är konstiga egentligen. Vad som händer i Europaparlamentet har vi oftast ingen aning om. Media rapporterar sällan utan håller sig till att rapportera om vad som händer när våra ministrar besöker Bryssel.

Man kan ju fråga sig varför med tanke på att så oerhört mycket av det som sker på hemmaplan faktiskt också passerar parlamentet och att det är innan det når ministerrådet som det är möjligt att fortfarande påverka. Ministerrådet måste i många fall komma överens med parlamentet för att få igenom det de vill. Parlamentet är viktigt och medborgarnas direktvalda organ. Det är där det finns gröna politiker t.ex.

I nuläget har vi 43 mandat och självklart måste vi bli fler för att vara en stark motkraft mot bakåtsträvarna på båda sidor om oss. Det är bara de gröna i parlamentet som med kraft och gemensamt driver miljö- och klimatfrågorna och de globala rättvisefrågorna. Andra svenska ledamöter kommer att ingå i allehanda grupper vars politik ofta spretar åt väldigt många håll. Det innebär att man som svensk miljöintresserad parlamentariker från ett annat parti än Miljöpartiet kan bli väldigt ensam i sin grupp.

Miljöpartiets målsättning är att få in 3 kandidater. Jag står som nummer 3 på listan och kan om det går bra för oss få en plats i Europaparlamentet. Jag kommer att blogga på Europabloggen ända fram till valet den 7 juni. Adressen är www.europabloggen.se

Miljöpartiets valsida har adress www.mp.se/euval

Europeiska Gröna Partiets valsida är www.greens-efa.org