Självklart ska Hamrånge ha en tågstation igen!

Redan för 20 år sedan började vår kamp för att etablera en tågstation i Hamrånge igen. 2002 när Bodil Valero var oppositionsråd i Gävle kommun och boendes i Axmar bruk så var behoven tydliga – Hamrånge behövde redan då en tågstation igen. För länge sedan fanns ju tågstationer runt om i hela vår stora kommun, och att gå ifrån de små, enkla men väldigt tillgängliga tågstationerna på landsbygderna har ju verkligen varit ett av de sämre miljöbesluten i Sverige, skriver Therese Metz och Bodil Valero, Miljöpartiet.

Genom prioriteringar i kommunens miljöstrategiska arbete så har äntligen en förstudie genomförts för att se på effekterna av en tågstation längs nya Ostkustbanan. En inte helt tydlig rapport visar nu på två alternativ för kommunen att rekommendera till Trafikverket som i sin tur är avgörande part. Å ena sidan att bygga ett tågstopp – utan några tydliga effekter för ökat bostadsbyggande, fler företagsetableringar eller väldigt stora miljöeffekter men med positivt värde för bygden. Å andra sidan att inte bygga, och spara kommunen en rejäl investeringssumma, närmare 200 miljoner kr.

För oss i Miljöpartiet är det fortfarande tydligt att vi behöver bygga ett tågstopp i Hamrånge. Läget i Hagsta är långt ifrån det bästa men svårt att ändra när det nya tågspåret förläggs där. När Gävle växer behöver även våra landsbygder få möjligheter att växa och utvecklas. Bygger vi kulturhus i Gävle så behöver vi också säkerställa biblioteks- och kulturverksamheter i våra landsbygder.

Förbättrar vi möjligheterna till klimatsmart resande i stan, som fossilfria tankställen, fler bussar och bättre cykelvägar så måste vi göra detsamma p

å landsbygden. Det blir tydligt när en tar tåget genom vår fina region att många betydligt mindre kommuner än Gävle lyckats behålla många av sina små tågstationer.

Ett tågstopp i Hagsta ger dels många hundra människor cykelavstånd till en tågstation, förutsatt så klart att en säker cykelväg byggs längs gamla Hamrångevägen.

Men ett tågstopp ger också potentiella lärare till Bergby centralskola betydligt bättre pendlingsmöjligheter, det ger besöksnäringen helt nya sätt att nå en mycket större krets av besökare. Med bussar vidare till våra besöksmål vid havet i Axmarbruk och Bergmans krog i Norrsundet ger ett tågstopp både nya arbetstillfällen och mer utveckling.

Fler små tågstationer kommer vara en viktig del av framtidens infrastruktur. Landsbygder med bättre infrastruktur, fler lokala livsmedelsproducenter och fler företag inom besöksnäringen är i sin tur viktiga delar av lösningen på

klimatkrisen.

Therese Metz, MP, Totra

kommunalråd

Bodil Valero, MP, Axmarbruk

F.d. EU-parlamentariker och oppositionsråd

Gefle Dagblad 25 maj 2021