Den svenska vapenexporten har ökat från drygt tre miljarder till nära 14 miljarder sedan 2001. Det motsvarar en ökning på över 350 %. Svenskar säljer mest vapen i världen, räknat per person. Ser man till hela totalen så placerar vi oss på åttonde plats under 2000-talet.
Under 2010 sålde Sverige krigsmateriel för 13,7 miljarder kronor, vilket var rekord på 1500 kronor per svensk om året. I dag har vi fått nya siffror på försäljningen för 2011 som landade på toppnoteringen 13,9 mjiljarder. Med den borgerliga regeringen har exporten ökat med drygt 100 %, alltså en fördubbling sedan 2006.
Under 2010 sålde Sverige krigsmateriel till 63 länder, fler än någonsin. Att jämföra med 52 länder under 2000 och 33 länder under 1990.

Nästan en tredjedel av all export går till icke-demokratier, Vilket fortsätter trots att riksdagen beslutat att skärpa lagstiftningen för att undvika försäljning till diktaturer.
Sverige säljer i strid med regelverket också vapen till krigförande länder: t.ex. USA och svenska vapen har använts i bl.a. , Burma, Sri Lanka, Indonesien, Afghanistan (av bl.a. USA) och Irak
2010 skapade regeringen försvarsexportmyndigheten enbart i syfte att främja svensk vapenexport.

Men åsikterna går isär i Sverige:

55 % vill förbjuda vapenexporten helt

37 % vill tillåta vapenexport

92% vill förbjuda vapenexport till diktaturer

81 % vill förbjuda vapenexport till krigförande länder

I riksdagen är alla partier officiellt för en restriktiv vapenexport, men bara miljöpartiet och vänsterpartiet driver linjen om avveckling. En enig riksdag röstade för ett år sedan för att regeringen skulle ändra lagen så att vapenexport till diktaturer blev omöjligt. Regeringen vägrar fortfarande  att ta några initiativ.

Vad är då felet? Grunden är att vapenexport är förbjuden i Sverige. Bara om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik kan export tillåtas. Riktlinjerna säger att export till länder i krig, länder som grovt kränker mänskliga rättigheter eller länder som riskerar att göra detta inte ska tillåtas. I praxis däremot gäller att det är ok med export till diktaturer, krigförande länder och grova MR-brottslingar.

ISP har i dag en debattartikel i DN som förklarar varför det är ok att sälja krigsmateriel till bl.a. Saudiarabien. De påstår att det är ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse att säkra handelsvägar (för bl.a. olja). Att svensk säkerhetspolitik förändrats till att omfatta även till exempel Adenviken, Malacca- och Hormuz­sunden är inget jag kan minnas att vi tagit beslut om i riksdagen. Ska bli spännande att se när den frågan kommer på vårt bort.