Det känns hedrande att för andra gången i rad hamna som valberedningens förslag till trea på listan till Europaparlamentet. Förra gången fick jag också medlemmarnas stöd att stå på tredje plats och det var på vippen att vi fick det allra sista mandatet. I Gröna Gruppen i EP blev vi i slutänden 2 gröna med förstärkning av 2 piratpartister så sammanlagt är svenskarna i Europaparlamentets gröna grupp 4 stycken.

Nu hoppas vi att vi ska bli minst 3, helst 4 eller kanske ännu fler helgröna i valet den 25 maj.

Min ambition är att om jag kommer in i parlamentet få arbeta med två oerhört viktiga och aktuella frågor som är starkt sammankopplade, dvs global rättvisa och asyl/migration. EU-länderna måste både vara beredda att solidariskt och på ett humant sätt ta emot de stora flyktingströmmar som kommer till Europa varje år och att arbeta med orsakerna till flykten.

Drunkningstragedierna i Medelhavet och längs Afrikas västkust har pågått i alltför många år redan medan de flesta länder samtidigt gjort allt de kan för att skicka de som lyckats ta sig i land i något EU-land tillbaka. Och Frontex har gjort allt som gått för att stoppa flyktingarna innan de når europeiskt vatten. Samtidigt växer sig de främlingsfientliga krafterna i Europa allt starkare. Inte förrän den nyligen inträffade katastrofen vid Lampedusa börjar det europeiska samvetet vakna – men bara halvhjärtat.

Den andra frågan är att arbeta med de bakomliggande orsakerna till att människor tvingas på flykt från sina hemländer. Klimatpåverkan, konflikter, fattigdom, våld och förtryck. Dvs, det som jag i mitt nuvarande uppdrag i riksdagens utrikesutskott ägnar mig åt dagligen. Det arbetet kan man till viss del läsa om på http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Ceballos-Bodil-0637028706011/ men en stor del av arbetet sker utanför riksdagens väggar och är för det mesta odokumenterat eller dokumenterat av olika organisationer.

För att möta främlingsfientlighet krävs mer öppenhet i Europa och mer solidaritet med fattiga och förtryckta i deras hemländer.

(ev reklam är inte beställd av mig)