Vi gröna är starka motståndare till militariseringen av EU. Vi vill utveckla EU som ett fredsprojekt, inte en militärallians. Gröna gruppen har lagt fram ett eget alternativ till höge representanten Federica Mogherinis utrikesstrategi, där gradvis militarisering av unionen ingår.

Gröna gruppens alternativa förslag
EU:s nya utrikesstrategi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela det gröna förslaget går att läsa här, men om man ska sammanfatta så är det tre punkter som vi särskilt lyfter fram:

  1. Utveckla EU som fredsprojekt – inte en militärallians.Vi gröna vill öka samarbetet kring de civila uppgifter som Lissabonfördraget redan slår fast att EU ska syssla med, som till exempel krisberedskap, konfliktförebyggande, medling och fredsinsatser.
  2. Effektivisera och reformera det militära i stället för att ta från det civila.
    Vi gröna vill effektivisera användandet av  genom att samarbeta mera kring utveckling av försvarsmateriel. Kommissionen uppskattar själva att det skulle kunna spara uppemot 100 miljarder euro varje år – alltså nästan 20 gånger de 5,5 miljarder euro per år som kommissionen föreslår till försvarsfonden. Vi vill även utveckla EU:s snabbinsatsstyrkor (battle groups) så att de faktiskt kan användas för fredsinsatser och inte bara kostar pengar som i dag. Hittills har de aldrig använts.
  3. Modernisera vapenindustrin i stället för att ösa mer pengar på den.
    Vapenindustrin kännetecknas redan av översubventionering, överkapacitet, korruption och ljusskygga affärer, ibland med tveksamma köpare. Istället för ett stödprogram vill vi slopa subventionerna och modernisera branschen med en samordnad försvarsmarknad som präglas av öppen konkurrens och effektivitet. Det finns ingen anledning att vi ska ha 17 europeiska tillverkare av bandvagnar när länderna efterfrågar interoperabilitet.

/Erik Apel, assistent till Bodil Valero med ansvar för försvars- och säkerhetspolitik

LÄS MER: