Bodil Valero besökte asylkommitté

Artikel i Hudiksvalls tidning den 21 augusti 2018

På måndagen den 20 augusti besökte EU-parlamentsledamoten Bodil Valero Hudiksvall. Hudiksvall-Nordanstigs Asylkommitté mötte henne tillsammans med fyra av de 55 ungdomar som finns med i asylkommittén och som lever under mycket ovissa omständigheter.

De fyra ungdomarna, Ruhollah, Shoiab, Morteza och Qasim kunde berätta om de svårigheter de utsatts för i sina asylprocesser och om de orimligheter som dåligt underbyggda åldersuppskrivningar skapar. Margareta Sidenvall och Britt-Marie Thelin som båda är djupt engagerade i Asylkommittén beskrev för Bodil vilka utmaningar de dagligen ställs inför för att hjälpa alla dessa barn och ungdomar.

Bodil, som har lång erfarenhet av att arbeta med asylsökande och även papperslösa berättade att det finns grupper inom EU som arbetar aktivt med frågan. Men, menade hon, bemötandet av flyktingar har hårdnat i Europa och allt fler länder försöker stoppa flyktingar vid gränsen, ibland t o m med militanta metoder. Att inte kunna ge ungdomar, som staten satsat på i flera år och som kan språket, ett permanent uppehållstillstånd är både dumt och omänskligt, menade Margareta och Britt-Marie.

Här finns ung och stark arbetskraft som Sverige är i stort behov av och istället skickas unga starka kompetenta personer iväg till en mycket oviss och i många fall livsfarlig tillvaro.

I en skrivelse till gränspolisen och Migrationsverket påpekar Asylkommittén vilka ytterst osäkra omständigheter som råder i Afghanistan i allmänhet, men för den etniska folkgruppen hazarer i synnerhet.

Efter mötet fortsatte Bodils dag med att besöka MP:s valstuga, samt hålla ett intressant och givande Öppet kafé på Hudik Bröd. Många blev frågorna och samtalen om klimatet och säkerheten.

LÄS MER:

Bodil valero besökte asylkommité