EU-parlamentarikern Bodil Valero valarbetade i Oskarshamn

Reportage publicerat i Östra Småland Nyheterna den 23 augusti 2018

Tre lantbrukare var inbjudna för att träffa Bodil Valero (MP).

– Jag fick höra om jordbruksverkets försenade utbetalningar och att fodret bara räcker till februari.

Lantbrukarna från Skurö gård ville lyfta fram närproducerad mat.

– Vi vill visa på skillnaden mellan ekologiskt och närodlat, säger Mette Munter efter mötet. Vi har även förklarat hur skogsbruk och lantbruk hänger ihop. Utan det får vi mycket mindre biologisk mångfald.

Läs hela reportaget här

Foto: Lotta Zaar