Artikel i Norrköpings tidningar den 25 augusti 2018

Det går inte att säga att en enskild värmebölja beror på klimatförändringarna. Men det extrema vädret, med torka, skogsbränder och översvämningar såväl i Sverige som i omvärlden, kommer att bli vanligare i takt med att världens medeltemperatur fortsätter att öka.

Den goda nyheten är att det inte är för sent att göra någonting åt det. Regeringen har satt som mål att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit krävs en långsiktig och hållbar politik, och då behövs Miljöpartiet i regeringen.

Miljöpartiet vill att vi i Sverige bara använder 100 procent förnybar energi. Vi vill göra det enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi, till exempel i solceller och i vindkraft. För att fler ska kunna delta i omställningen vill vi att närboende ska erbjudas delägarskap i nya vindkraftverk och vi vill förbättra villkoren för dem som investerar i egen solenergi.

All förflyttning kräver energi. En omställning av transportsektorn är därför helt nödvändig om vi ska nå klimatmålen. Miljöpartiet vill att Sverige ska bygga nya banor för höghastighetståg samt rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet. Vi vill också att det ska bli enklare att boka tågbiljetter till sin utlandsresa.

Stad och land kräver olika transportlösningar. I staden är cykeln ett snabbt och enkelt transportmedel medan landsbygden behöver bra möjligheter att köra bilen på förnybart bränsle. Vi vill bygga fler laddstationer för elbilar och satsa på biogas och andra biodrivmedel.

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och lätt att använda. Vi vill ha ett enkelt nationellt biljettsystem som främjar resor med kollektivtrafik även över länsgränserna.

Industrins omställning är central för att vi ska kunna nå vårt mål med 100 procent förnybar energi. Miljöpartiet vill att innovations- och utvecklingsmedel finns tillgängligt för nya företag och entreprenörer och vi vill ge fortsatt stöd till utveckling av ny teknik såsom kolfri ståltillverkning och klimatneutral betong.

För att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland måste vi utnyttja hela landets potential. Framtidens klimatsmarta mat och förnybara bränslen kommer att produceras på landsbygden, då ska det vara möjligt att bo och verka i hela landet. Vi vill införa avståndsbaserat reseavdrag och utreda en glesbygdsbonus för miljöbilar, vilket skulle gynna dem som bor på landsbygden.

Allt detta är tydliga ambitionshöjningar för klimatpolitiken för den kommande mandatperioden och Miljöpartiet vill lägga cirka 50 miljarder kronor på detta under de kommande fyra åren. Vi kan klara att möta hotet från klimatförändringar och extremväder om vi agerar nu. Men då krävs det gröna partier som vågar tala klarspråk om hotet och som vågar sätta klimatet först.

Bodil Valero (MP), EU-parlamentariker

Mia Sköld, Oppositionsråd Norrköping

LÄS MER:

Sista droppen fossilt 2030