Brev till FN:s generalsekreterare Guterres om Västsahara

I dag besökte FN:s nye generalsekreterare António Guterres Europaparlamentet i Strasbourg. Med det osäkra världsläget och en eskalerande klimatkris är förväntningarna på honom minst sagt höga och jag hoppas han kan bidra till att göra FN till en betydelsefull aktör för fred och hållbar utveckling. Han ärver också en av de mest segslitna konflikterna i världen, den om Marockos ockupation av Västsahara. Därför blev jag väldigt glad när han tidigare i våras meddelade att han vill försöka få igång förhandlingarna igen mellan Polisario och Marocko för att försöka få ett slut på konflikten.

Tillsammans med mina kollegor i intergruppen för Västsahara skrev vi ett brev till Guterres som vi överlämnade vid hans besök här i dag. I brevet uppmanar vi honom att försäkra att MINURSO äntligen ska kunna fullfölja sitt uppdrag och organisera den folkomröstning om självbestämmande som utlovades vid vapenvilan 1991. Det är inte godtagbart att den ockuperande makten Marocko tillåts fortsätta att förhindra Västsaharas folk att själva få bestämma sin framtid.

Vi beklagar också att MINURSO fortfarande är den enda moderna fredsbevarande styrka som inte har mandat att övervaka mänskliga rättigheter.

Det är bara att hoppas att Guterres lyckas blåsa liv i förhandlingarna igen och att de leder till en rättvis och varaktig politisk lösning som kan accepteras av båda parter och som möjliggör självbestämmande för västsaharierna.

Brev till Guterres från Intergruppen VästsaharaAntonio Guterres i plenum