Brott mot de mänskliga rättigheterna i Irak – som vi utvisar människor till

 Migrationsverket har studerat 88 av de ärenden som handlar om kristna i Irak som Svenska kyrkan hjälpt till att överklaga. Bara i 2 av dem tycker verket att man varit lite väl tuffa. I övrigt tycker de att det är korrekt. Man undrar onekligen om de har någon som helst aning om vad som händer i Irak. 

Senast den 4 maj i år kidnappades Serdesht Osman  som studerade på universitetet i Erbil i Södra Kurdistan framför ögonen på både säkerhetsvakter och hundratals studenter. Efter 36 timmar hittades han död. Varför? Förmodligen för det han skrivit och publicerat. Hur kunde det gå till i ett land Sverige bedömer som säkert för återvändande flyktingar? Och vad gör Irak för att ställa de skyldiga till svars?

Visst, Irak är oficiellt en demokrati, men med stora brister. Hur ska Irak klara att skydda återvändande flyktingar när landet inte ens kan skydda dem som bor där, eller respekterar deras rättigheter? Det Sverige istället borde göra är att stärka demokratin i Irak, hjälpa Irak att stabiliseras och med kraft fördöma när brott mot de mänskliga rättigheterna sker. Precis som Sverige fördömer dem när det gäller andra länder. Det går inte att ha en standard för länder vi inte har starka relationer till och en annan till dem där vi har det. Brott mot de mänskliga rättigheterna är brott var de än begås. Det minsta Sverige kan göra nu är att uppmana regeringen i Bagdad att genomföra en förutsättningslös utredning om vad som hände Serdesht Osman. Det Sverige dessutom borde göra är att stoppa tvångsutvisningarna till Irak.