Det är rent ut sagt för djävligt

Hur kan ett land som påstår sig vara civiliserat skjuta ihjäl ett oklart antal personer (10 – 14 enligt vad jag vet nu) som försöker skeppa humanitär hjälp till ett folk där behoven är oerhört stora? Det är illa nog att det är Israel själv som förvägrar människorna i Gaza rätten till mat och rätten till andra förnödenheter så att andra måste gå in och hjälpa dem som Israel enligt folkrätten är skyldiga att skydda och respektera. Man kan tycka vad man vill om Hamas och det de gör men att straffa civilbefolkningen på det sätt Israel faktiskt gör är inte acceptabelt.

Israel bränner dessutom alla sina skepp i förhållande till andra länder. Hur ska de kunna upprätthålla det stöd de tidigare haft i väst när de beter sig som de gör? Och hur ska det någonsin kunna bli fred i Mellanöstern?

Det som nu händer är inte acceptabelt. Det övervåld Israels militär om och om igen använder sig av gagnar ingen. Inte minst är det till förfång för Israel. Vilken stat med självaktning kan ställa sig bakom Israels agerande i denna fråga? Med det utsatta läge Israel rent geografiskt och politiskt befinner sig i är det ofattbart att man väljer att utmana även sina vänner på det sätt som sker.

Israel kommer att bli väldigt ensamt i världen – det har de inte råd med.