Demokratier löser politiska motsättningar i politisk dialog – inte i domstol (eller med våld)

Efter Francos död infördes ett visst mått av självstyre och både firandet av nationaldagen den 11 september och språket tilläts, men i takt med att högern och högerextremismen vuxit sig allt starkare i Spanien har attackerna mot det katalanska självstyret och språket ökat. Det har lett till ökade krav på självständighet bland de boende i Katalonien. Och de folkvalda har å sin sida levererat den folkomröstning om självständighet som de utlovade under valrörelsen.

För det har halva regeringen och två ledare för civilsamhället den 14 oktober 2019 dömts till fängelsestraff på 9–13 år för uppvigling och förskingring av offentliga medel samt att inte få inneha politiska uppdrag under samma tidsperiod. Den andra halvan gick i exil. De har inte utlämnats till Spanien av Tyskland och Belgien trots flera försök av det spanska rättsväsendet. Tre av dem är i dag valda EU-parlamentariker.

Tillsammans med min nu fängslade katalanska kollega Raül Romeva skriver jag i Hufvudstadsbladet inför den katalanska nationaldagen den 11 september.