Dessa ständiga överträdelser av miljölagstiftningen

20150408_101340Tog personalen från Bryssel och Sverige med på teambuilding i natursköna Pyrenéerna dagarna efter påsk. Förutom att jobba tillsammans besökte vi en av väldigt många platser där uppenbara brott mot EU:s gemensamma miljölagstiftning pågår. Av någon underlig anledning tillåts de i princip alltid av nationella myndigheter och domstolar hur mycket bevisning som än finns emot det. Det räcker med att vara från rätt parti, ha mycket pengar och/eller vara stor jordägare för att få göra precis som man vill.

I det här fallet handlar det om en stor gödseldamm som byggts utan tillstånd, utan att följa byggnormer och som löper stor risk att läcka (om den inte redan gör det), i ett skyddat område, där skyddsvärda tallar fällts utan tillstånd, dit gödsel fraktas utan att följa gällande föreskrifter, där myndigheterna avrått från att ge tillstånd (ända tills någon högre chef tvingat miljöinspektörerna att ändra sina rapporter innan avgörande i domstol), där antikorruptionsmyndigheten och åklagare visat att korruption föreligger (vilket domstolen inte behöver beakta i sin bedömning i sakfrågan), etc., etc.

Ett domstolsbeslut kom häromveckan, där markägaren plötsligt och oväntat fått rätt att bygga den redan byggda dammen eftersom den redan är byggd och där kommunen får bassning för att de inte gett tillstånd till den redan olagligt byggda dammen i Natura 2000-områden. Detta trots att kommunen anvisat en lämpligare lokalisering. Domstolen menar att de kan plantera skyddsvärda gamla träd någon annanstans. Det tar ju bara typ 50 år innan de börjar likna de som redan fällts.

Kommunen har överklagat till högsta domstolen men förväntar sig ingen rättning där. Det handlar ju om bygdens rika och inflytelserika man, dessutom fd borgmästare från nuvarande regeringspartiet Partido Popular (ett parti med ett 50-tal borgmästare i finkan bara de senaste åren pga korruption). Den dag vi passerar jobbas det för fullt med trädfällning. Det ser i princip ut som ett vanligt skogsarbete i Gästrikeskogarna men med skillnaden att det här hygget inte har tillstånd och att frågan är överklagad.

Var kan sån’t här hända om inte i Spanien?