Militära insatser för att stoppa flyktingar

Hur tänker ministrarna egentligen? Är problemet att människor kommer till Europa eller är problemet att människor flyr för sina liv? De kommer av olika skäl, men för närvarande en majoritet med klara asylskäl. Förslaget att med militära insatser stoppa flyktingar genom att bl.a. slå till mot potentiella flyktingsmugglares båtar vid Nordafrikas kust, är inte bara ett synnerligen dumt förslag, det är inte heller genomförbart. Hur har ministrarna tänkt sig att få tillstånd att patrullera och att angripa fartyg på andra länders vatten? De måste antingen ha ett FN-mandat, dvs uppdrag från FN:s säkerhetsråd eller en inbjudan från landets regering. Libyen har ingen regering och det är därifrån de flesta kommer. Det är inte heller klarlagt om det ens är förenligt med Lissabonfördraget att göra insatser av det slaget.

Och hur ska militär kunna stoppa smugglarna, som istället snabbt hittar andra vägar. Marknaden finns där och så länge den finns kommer människor att riskera livet på havet eller på land och komma hit. Det enda som kan stoppa smugglarna är att skapa lagliga vägar till Europa. Humanitära visum, möjlighet till arbetskraftsinvandring, borttaget transportöransvar är delar av lösningen i det korta perspektivet. I det långa perspektivet måste vi ha en helhetssyn på migration och dess orsaker. Väldigt få av de som riskerar livet för att komma till Europa gör det för att de vill. De har inga alternativ.