Det är britternas fel

Stämningen var aningen tryckt på lunchen när några riksdagsledamöter tillsammans med talmannen i dag träffade Sri Lankas talman med delagation. Innan dess hade frågor om mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter avhandlats på ett arbetsmöte jag var lyckligt ovetande om men där vår talman tydligen varit tydlig i sitt budskap. Jag ägnade istället lunchen åt att diskutera situationen i flyktinglägrena och risken att de permanentas med min bordsgranne som skyllde allt på internationell press som misstolkat situationen. Att Sri Lanka därefter nyligen dömt en journalist till 28 års fängelse för att han tagit sig rätten att uttrycka sig visar knappast på att åsikts- och yttrandefrihet står högt i kurs. Han hade kanske också ”misstolkat” situationen. Om en journalist ”misstolkar” situationen ska han då dömas till fängelse?

Flera länder har dragit in biståndet efter vårens händelser. Det svenska är på väg att fasas ut. Men oavsett vad man anser om att regeringen betett sig på ett folkrättsvidrigt sätt mot en del av sin befolkning måste vi hitta vägar att hjälpa dem som nu bor i flyktinglägren och väntar på att få flytta hem till ett värdigt liv. Det skulle vara klart i september men kommer att dra ut på tiden.

Min bordsgranne och jag hade diametralt olika uppfattning. Jag anser inte att en regering får bete sig hur som helst för att bekämpa en terroristgrupp/motståndsgrupp och i detta fall när de dessutom påstår att de skyddat och befriat tamilerna från de tamilska tigrarna vilar ett stort ansvar på regeringen att ge de ”befriade” en möjlighet att skyndsamt återvända till ett värdigt liv i sina hemtrakter.

Slutklämmen stod dock Sri Lankas talman för som gick långt tillbaka i tiden och skyllde hela problemet på britterna som var de som under kolonialtiden flyttade tamiler från Indien till Sri Lanka. Om så inte skett hade de inte haft någon konflikt mellan tamiler och singaleser!!!