Domstolsutslag i rätt riktning: medlemsländer kan inte längre undvika att ta sitt ansvar i omfördelningen av flyktingar

Creative commons pic

När flyktingsituationen i EU var som mest intensiv under 2015 med dagliga flyktingströmmar, fattade EU ett antal panikåtgärder. Ett handlade om att omfördela 160 000 flyktingar till andra EU-länder från framförallt Italien och Grekland, dit de flesta flyktingar anlände.

Slovakien och Ungern motsatte sig förslaget och överklagade beslutet till EU-domstolen. De menade att beslutet fattades på fel rättsliga grunder, att åtgärden inte var lämplig eller nödvändig och att beslutet borde ha fattats enhälligt och därför bör ogiltigförklaras.

I dag kom äntligen domen från EU-domstolen som avslår Slovakiens och Ungerns överklagan och fastställer att omfördelningsbeslutet är rimligt och legitimt.

Hittills har endast en femtedel av de 160 000 flyktingarna fördelats. Medlemsländerna har haft till september på sig att genomföra omfördelningen. Med dagens dom i ryggen hoppas jag att de medlemsländer som hittills har bojkottat den tar sitt ansvar och uppfyller sina åtaganden utan dröjsmål och att kommissionen vidtar åtgärder om länderna inte gör det.

Vi i Gröna Gruppen har länge verkat för att det ska inrättas ett permanent och solidariskt omfördelningssystem av flyktingar inom EU. Domstolens avgörande är ett steg i den riktningen och det bekräftar att solidaritet är en grundsten för den gemensamma asylpolitiken. Vi välkomnar det.