Dra in EU-bidragen till odemokratiska länder

Årets EU-val riskerar att rita om den politiska kartan helt. Högerextrema partier går starkt framåt i flera EU-länder och de samarbetar alltmer. Samtidigt krymper utrymmet för civilsamhället, pressfriheten hotas och länder som Ungern och Polen inför lagar som går tvärtemot EU:s grundfördrag.

EU saknar ännu verktyg för att kunna agera mot medlemsländer som inte lever upp till fördragen. Det är upp till oss att ändra på det.

I dag kommer EU-parlamentet ta ställning till EU:s första stödprogram riktat till det europeiska civilsamhället för att främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Aldrig tidigare har ett liknande program för EU:s medlemsländer tagits fram – ett arbete som letts av oss gröna. Det är ett stort steg mot ett EU som kan agera kraftfullt mot den auktoritära utvecklingen i Europa.

Många svenska partier bedriver valkampanjer med budskap om att stå upp för mänskliga rättigheter och motverka den växande högerextremismen i EU-länderna. Det är positivt – det krävs en mobilisering av demokrater om vi ska kunna mota högerkrafterna i grind.

Men ska vi ha en chans att vända utvecklingen måste våra ord utmynna i konkret politik. Hittills har vi sett för lite av den varan från de andra svenska partierna.

Vi i Miljöpartiet kommer inte att nöja oss med ord och citat. Vi går till val på konkret politik för att motverka inskränkningar av den europeiska demokratin.

  1. Stater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna. En tvingande stödmekanism skulle innebära att EU får befogenhet att flytta medel från medlemsstater som inte uppfyller grundläggande demokratiska principer.
  2. Inför ett skydd mot hat och hets mot minoriteter och hbtq-personer på EU-nivå, likt Sveriges lag om hets mot folkgrupp. Om inte alla kan känna sig trygga med att få sina rättigheter respekterade i hela EU gäller inte den fria rörligheten. Oavsett vem du är, vem du älskar eller hur du ser ut ska du kunna resa, arbeta och studera i hela unionen, utan rädsla för förtryck.
  3. Vidga mandatet och förstärk resurserna till EU:s byrå för grundläggande rättigheter.EU:s byrå för grundläggande rättigheters syfte är att tillhandahålla oberoende forskningsbaserad rådgivning och kunskap i frågor som gäller grundläggande rättigheter till EU-institutioner och EU-länder. I en tid där våra värden är hotade måste byrån för grundläggande rättigheter ges större befogenheter och förstärkta resurser.
  4. Inför ett antidiskrimineringsdirektiv och avsätt pengar för arbete mot diskriminering. Många människor i EU utsätts för diskriminering på grund av etniskt ursprung, religion, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och kön. Det krävs ett antidiskrimineringsdirektiv som garanterar alla EU-medborgares rättigheter och trygghet.

Vi kommer rakryggat stå upp för ett öppet Europa. Vi har ett valmanifest fyllt med konkreta förslag för hur detta arbete ska gå till. Det är vår övertygelse att vi som politiker kan väcka hopp eftersom våra värderingar följs upp av konkret politik.