Dags för EU att skydda demokratin

Under veckans omröstningar i Strasbourg kommer EU-parlamentet att ta ställning till programmet för rättigheter och värden. I programmet ingår EU:s första stödprogram riktat till civilsamhället för att främja demokrati och mänskliga rättigheter inom unionen. Aldrig tidigare har ett liknande program för EU:s medlemsländer tagits fram – ett arbete som letts av oss gröna. Programmet behövs i ett Europa där demokrati och mänskliga rättigheter är under hot.

Vi lever i en mycket orolig tid i världen och Europa. Klimatförändringar och konflikter tvingar människor att fly sina hem, terror och krig orsakar skräck och lidande och den ekonomiska ojämlikheten skenar. Oroliga samhällen föder oroliga människor – människor som allt oftare söker sig till högerextremister för svar. Det är de som lovar mest, men också skräms mest. Samhället som de erbjuder framstår som lockande och fienden som pekas ut är invandraren, som högerkrafterna lovar att göra sig av med.

I takt med att krafterna vinner mark för de också politiken i en alltmer auktoritär riktning, som den vi har kunnat se i Ungern och Polen: pressfriheten begränsas, universitet stängs ned och politiska motståndare tystas. Demokratin är inte konstant och den är mycket lättare att avskaffa än att införa. Läget är kritiskt – om inte EU agerar finns en risk att slaget om demokratin går förlorat.

Det behövs både morötter och piskor för att vända utvecklingen. Miljöpartiet ville se ett ännu skarpare förslag än det som ligger på bordet när EU-parlamentet nu ska rösta om stödprogrammet. Bland annat föreslog vi en tvingande mekanism som ger EU befogenhet att dra in medel från medlemsstater som inte uppfyller grundläggande demokratiska principer. Det är på tiden att EU ges de kraftfulla verktyg som behövs för att skydda europeisk demokrati.

Programmet för rättigheter och värden kan komma att ge upp till sammanlagt 1,8 miljarder euro till arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Den slutgiltiga summan fastställs först när förhandlingarna om EU:s långtidsbudget slutförs till hösten. Det är parlamentet som tillsammans med rådet i slutänden avgör hur kraftfullt programmet blir.  Därför är det oerhört viktigt att det framtida parlamentet inte tas över av extrema krafter.

När Europa går till val i slutet av maj står valet inte enbart mellan vänster och höger, mer eller mindre EU – valet står mellan ett EU-parlament som tillåter medlemsstater att nedmontera demokratin och ett EU-parlament som lyckas vända utvecklingen och bevara det samhälle som vi har byggt upp.