Efter många och långa förhandlingar i parlamentet och med kommissionen och rådet om programmet Rättigheter och Värden som jag ansvarat för är det nu dags att också få pengar i långtidsbudgeten för att ro det hela i land. I en värld och ett EU där våra rättigheter börjar ifrågasättas alltmer i flera medlemsländer måste vi inse att detsamma som vi gör i andra länder, dvs ger bistånd till demokrati och mänskliga rättigheter också behövs i EU-länderna.

”Mer pengar till klimatforskning och demokratiska värderingar är vad EU-parlamentet strävar efter när nästa långtidsbudget nu börjar ta form. Men hårda pengastrider återstår” skriver Göteborgsposten här. Jag begär att 2 miljarder euro ska avsättas till programmet.