Programmet för rättigheter och värden – EU:s nya verktyg för skydd av demokrati och mänskliga rättigheter

Högerextrema partier går starkt framåt i EU:s medlemsländer. Högerkrafterna i EU-parlamentet har alltmer börjat samarbeta och om nuvarande opinionsläge håller i sig kan de ges avgörande inflytande i EU-parlamentet efter valet. Samtidigt krymper utrymmet för civilsamhället i unionen, pressfriheten hotas och länder som Ungern och Polen inför lagar som helt går emot EU:s grundläggande principer om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

I veckan röstar EU-parlamentet än en gång i Strasbourg, för sista gången den här mandatperioden. Parlamentet kommer då att ta ställning till programmet för rättigheter och värden, som jag har tagit fram. Programmet är EU:s första stödprogram för civilsamhället, till för att främja demokrati och mänskliga rättigheter inom unionen. Sedan tidigare har EU flera program för demokratifrämjande arbete internationellt, men aldrig tidigare har ett program av detta slag tagits fram för  EU-länderna . Det är ett första konkret steg mot ett EU som kan agera kraftfullt mot den oroväckande utvecklingen i Europa.

Programmet för rättigheter och värden behövs – den auktoritära utvecklingen i Europa måste motas tillbaka. Ska vi lyckas med det behövs en mobilisering av progressiva krafter och ett EU som kan agera när demokrati och mänskliga rättigheter kränks.

Vad är programmet för rättigheter och värden?

Programmet för rättigheter och värden är ett fondprogram för europeiska civilsamhällesorganisationer inom ramen för EU:s långtidsbudget 2021-2027.

EU-parlamentet har tagit ställning för att programmet totalt ska innehålla satsningar för totalt 1,834 miljarder euro, en tredubbling från EU-kommissionens förslag på 642 miljoner euro.

Vad är det som ska hända nu?

Efter att trilogen med EU:s lagstiftande organisationer avslutades i början av mars har även det ansvariga utskottet LIBE (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter) röstat igenom det framförhandlade förslaget med stor majoritet (31 röster mot 3). Det som ska hända nu är att EU-parlamentet i sin helhet röstar om förslaget. För att bli slutgiltigt antaget ska EU-parlamentet godkänna slutuppgörelsen vid omröstningen som sker 16:e april.

Vad händer om parlamentet säger ja?

Om parlamentet säger ja till programmet blir programmet verklighet. Hur mycket pengar programmet får bestäms slutgiltigt i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, vilka avslutas till hösten. Det blir alltså upp till nästa kommission och parlament att slutföra arbetet med programmet.

Ju längre ut på högerkanten man kommer, desto mindre gillar partierna stöd till arbete för att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Att vi vid EU-valet i maj lyckas vända den högerpopulistiska trenden och inte låter dem ta över är därför av allra största vikt. Det handlar om ett ödesval – och det gäller att vi mobiliserar.

Läs mer här