Får man tala illa om kungen, gud och regeringen?

Inte i Spanien åtminstone. Här kan det gå väldigt illa när man utnyttjar sin rätt till det fria ordet. Konstnärligt uttryck eller brottslighet? Spanien är ett land med ett högt antal fängslade artister. Den nya Lagen om medborgarnas säkerhet, i folkmun munkavlelagen, används flitigt för att tysta oliktänkande, men oliktänkande i förhållande till vad kan man fråga sig. I fallen vi talar om på dagens seminarium är det de med uttalade vänstersympatier som väntar på att avtjäna straff eller som befinner sig i exil. De med klara högersympatier klarar sig utan problem däremot i dagens Spanien.

Utan att på något sätt ställa mig bakom det ordval killarna åtalats för försvarar jag deras rätt att uttrycka sig. Att t.ex. sjunga att exkungen är en bandit, när det dessutom sedan visat sig vara sant (och exkungen flytt landet för att komma undan rättvisan) kan ju knappast ge straff för förtal. Det här landet upphör aldrig att förvåna mig.