Äntligen blir Gävles kulturhus verklighet!

Miljöpartiet i Gävle har i många decennier haft höga ambitioner för medborgarnas tillgång till ett rikt och livslångt kulturliv. Redan på 1990-talet konstaterade vi att vårt stadsbibliotek vuxit ur sina lokaler i Böndernas hus. Nu, en bit in på 2000-talet, vill vi nå fler och möjliggöra för fler kulturyttringar i denna centralt placerade mötesplats, skriver Miljöpartiet i Gävle.

Läs hela artikeln här