“Fifth Northern Dimension Parliamentary Forum”

I onsdags deltog jag och Bodil på öppningen av Fifth Northern Dimension Parliamentary Forum här i Parlamentet. Inbjudna talare var bland annat EU:s ambassadör till Arktis, Marie-Anne Coninsx, Jörgen Petterson som är ordförande i Ålands delegation i den parlamentariska Östersjökonferensen, Eirik Sivertsen som är ledamot i den parlamentariska Arktiskommittén och Michael Tetzschner som är medlem i Nordiska rådet.

North dimension klippt

 

Det lades mycket vikt på klimat, och ord som hållbarhet, utveckling och partnerskap upprepades flertalet gånger. I en kommentar tog Bodil bland annat upp och ifrågasatte den miljöpåverkan oljeborrning i Barents hav har och hur utvinning av olja går stick i stäv mot att värna om miljön. Nu i dagarna hålls bland annat en rättegång i Oslo tingsrätt då en grupp miljöorganisationer, där bland Greenpeace och Natur og ungdom, har stämt norska staten för grundlagsbrott och för att borrningarna strider mot Parisavtalet.

bodil north dimension

Utvecklingen av den arktiska regionen kan inte stanna vid exploateringen av dess naturresurser, man får inte glömma att det faktiskt bor och verkar fyra miljoner människor i området, framför allt också då många av samhällena utgörs av olika ursprungsbefolkningar. Det är en mångfacetterad region med många olika kulturer representerade. Deras rättigheter och miljön får inte hamna i skymundan  för oljeindustrins vinstintressen.

Hanna Giegold