Green Study Days Oostende

I tisdags satte vi oss på tåget ut till den belgiska kusten för att delta i en konferens med gröna gruppen. Syftet var att tillsammans genom workshops och öppna diskussioner komma överens om hur den gröna politiken i EU-parlamentet ska se ut och att definiera det gröna budskapet. Deltog gjorde bland annat ledamöter, assistenter, politiskt sakkunniga, pressekreterare, medlemmar från europeiska gröna partiet och även vi praktikanter

.Study days stranden

Jag blev positivt överraskad över hur inkluderande evenemanget faktiskt var. Institutionerna i Bryssel har en minst sagt hierarkisk prägel men här satt jag som praktikant med medlemmar från gruppstyrelsen och diskuterade hur vi bäst ska nå ut till väljare och vilka som är de mest centrala frågorna för människor i dagens Europa.

Green study days

Här i en workshop om handel och frihandelsavtal. Vi pratade om hur man genom att bedriva ansvarsfull handel har möjlighet att använda handel och handelsavtal som ett verktyg  för att bland annat förbättra arbetslivsvillkor, klimat och bidra till en starkare demokrati i världen. I dagens globaliserade samhälle påverkar ju handel så mycket, allt ifrån vad maten vi har på tallriken har för ursprung och innehåll, till säkerhetsfrågor som till exempel vapenexport.

Det blev ett par givande dagar då vi hade möjlighet att genom samtal förbättra samarbetet kollegor emellan och återkoppla de sakfrågor som vi jobbar med dagligen till den större politiska visionen.