Jag har varit nästan ledig ända sedan sista voteringstillfället i december tills i går utan att någon större händelse tvingat mig att avbryta ledigheten. När det väl hände handlade det om en katastrof av värsta slag. FN, EU, USA, frivilligorganisationer, alla länder i världen är engagerade i räddningsarbetet och fortfarande räddas ju faktiskt liv.  Arbetet att förse alla med mat och vatten går däremot dåligt och det är kaos, som det brukar vara vid alla större katastrofer. Det verkar som om vi varje gång tas på sängen och och inte agerar i tid. Å andra sidan är varje situation unik och förutsättningarna att faktiskt få hjälpen att fungera likaså. Jag utgår från att hjälporganisationer och världens länder gör allt de kan för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt. Jag tänker inte klaga eller gnälla på någon i nuläget. Men självklart är desperationen hos människor som inte ätit eller druckit på flera dagar enorm och känslan av att vara övergiven av världen likaså.

Men vad händer när det inte längre är möjligt att rädda liv och när mat- och vattenleveranserna kommer igång och den värsta chocken och nöden är över? Stannar världen kvar då? Och hur ska världen hjälpa ett av världens fattigaste länder som drabbats av flera katastrofer på kort tid att faktiskt bygga upp landet på ett hållbart sätt. Haiti ligger ju inte bara i riskzonen för jordbävningar. Det drabbas regelbundet av oväder och översvämningar och landets skogar har skövlats och ger inget skydd mot väder och vind. Återuppbyggnaden måste ske på ett sätt så att husen klarar de häftiga stormar som landet brukar drabbas av. Annars har vi snart nästa katastrof  inpå knuten.

Sverige är ett av de länder som gett mest i bistånd till Haiti men regeringen beslutade att vi ska fasa ut vårt ordinarie bistånd till landet för några år sedan. Frågan är vilket lands bistånd som kommer istället och om regeringen samordnade utfasningen med något annat land som istället skulle ta över. Det borde ju vara så men är det förmodligen inte.

Svenskt bistånd ska gå till fattigdomsbekämpning. Haiti är ett av världens fattigaste länder. Prioriteringen att då fasa ut Haiti ter sig i det perspektivet märkligt.