Tufft mot papperslösa i Arizona

Läser i dag i tidningen att pressen är stor på Arizonas republikanska guvernör att underteckna ett lagförslag som innebär att den som är papperslös är en brottsling. Prognosen är att hon gör det. Tongångarna känns igen. Inte minst från de återrapporteringar vi får från ministerrådsmötena i EU där liknande förslag poppar upp med regelbundna mellanrum. Mer sällan beskrivs hur EU-länderna istället ska förebygga att människor tvingas lämna sina hem för att överleva eller för att åtminstone kunna försörja sina familjer. Det senaste vi kunde läsa oss till var att ordföranden uttryckte att återtagandeavtal var det mest effektiva i avskräckande syfte – en klar positionsförflyttning i en mer restriktiv riktning där respekt för mänskliga rättigheter och medmänsklighet alltmer får stryka på foten.

I Arizona är många ättlingar till invandrare som slog ihjäl eller fördrev den befolkning som då levde i landet.  Man kan fråga sig med vilken rätt de nu utestänger andra från att komma till det land de själva stulit. Och man kan fråga sig med vilken rätt EU-länderna utestänger dem som drabbats av europeisk politik under seklens gång. Kolonisering, rovfiske, klimatpåverkan, förstörda egna marknader pga EU-ländernas jordbruksstöd och dumpning av produkter för att ta bara några exempel. Vi har skapat deras fattigdom genom att exploatera allt vi kunnat men vi är inte beredda att ta konsekvenserna av vårt handlande.

När Europas länder var i krig tog bl.a. Latinamerika emot flyende européer och gav oss en fristad. Med vilken rätt nekar vi de som i dag flyr krig samma möjlighet.

Det är inte utan att man skäms över västvärldens enorma egoism och självgodhet. Sverige, som fortfarande har gott rykte i världen tack vare gamla meriter, dras med i den allmänna ilskan mot väst som brer ut sig i syd och nya konstellationer uppstår för att motverka västländernas tro på evigt världsherravälde.

Nu senast har Ahmadinejad blivit kompis med Mugabe. Båda deras länder är ju utsatta för västs ”sataniska påtryckningar” enligt Ahmadinejad.