Vårpropositionen

Satt i dag i kammaren och lyssnade på hela debatten om vårpropositionen. Jag såg en finansminister som hittade på det ena nya begreppet efter det andra som han försökte trumma in med en dåres envishet. Socialdemokraternas politik hette jobbstopp, Miljöpartiet agerade dörrmatta åt S och V och är dessutom ett avfolkningsparti pga bensinskatten. För varje nytt begrepp att upprepa desto nöjdare såg han ut.

Min första tanke när jag hörde honom var att han varit på medieutbildning och fått veta hur man ska tala för att få media att nappa. Om det sen har ett vettigt innehåll är ju en annan fråga. I det här fallet var det inte mycket vettigt innehåll att komma med. Borg skyllde, som vanligt,  allt på den globala finanskrisen. Att regeringen satte sig vid dukat bord efter den budgetsanering de rödgröna åstadkom under förra mandatperioden med högkonjunktur och ett budgetöverskott på 70 miljarder som nu bytts mot ett underskott på 70 miljarder ville han inte låtsas om. Att få motståndarna att framstå som kommunister, marxister, landsbygdsfientliga och skattehöjare verkade vara Alliansens taktik denna gång för att skrämma väljarna från denna – ack så hemska tanke – rödgröna regering. 

På morgonens presskonferens talade Borg om höjt bistånd och höjda kostnader för flyktingmottagning. Hur det går ihop är svårt att förstå med tanke på att de höjda kostnaderna för flyktingmottagning i Sverige tas just från biståndet. 520 miljoner utöver de dryga 2 miljarder som togs redan i höstbudgeten. Det motsvarar knappt hälften av hela det statliga utgiftsområdet migration. Det är lätt för honom att säga att biståndet ligger på 1 % (som vi alla vill) men då bör han också vara ärlig och tala om allt som räknas bort, som flyktingmottagning, eventuella skuldavskrivningar, administrationskostnader etc. I vårpopositionen tas t.ex. också 14,3 miljoner till från biståndet för att betala ambassadverksamhet, förutom det som togs i höstas.

Utrikesdepartementet har gått back i många år så det är väl anledningen till att man nu ”renodlar” betalningsansvaret för olika verksamheter för att få budgeten att gå ihop. Inte bara biståndet får bidra till utlandsrepresentationerna. Också utgiftsområdet Rikets styrelse har fått lätta på börsen och skjuta till pengar via Migrationsverket för den prövning av tillståndsärenden som sker i utlandet.

Det mest anmärkningsvärda är nog ändå att budgetposten för funktionshindrade som inte har någon som helst koppling till utrikesfrågor får bidra med hela 6,4 miljoner kronor för att finansiera utrikesrepresentationen. Dessutom tas 50 miljoner av medlen för funktionshindrade till barn och missbruksverksamhet. Minskningen av medel ska enligt regeringen inte märkas!!

Hur är det möjligt att 56,4 miljoners minskning inte märks? Tidigare felbudgetering eller bara toksänkning? Förmodligen det senare.