Idag är det samernas nationaldag. Den firas i hela sameland och handlar både om demokrati och om en stark kvinnas kraft.

Frihetskämpen och feministen Elsa Laula Renberg bildade den första samiska riksorganisationen, Lapska Centralförbundet. Den 6:e februari 1917 kallade hon till ett första möte i ett försök att ena ett folk. ”Vi har inte stått tillsammans. Vi har aldrig försökt att handla som ett folk. Idag försöker vi för första gången binda samman de norska och svenska samerna”.  

Under 1800-talet koloniserades lappmarkerna i allt snabbare takt av nybyggare som byggde bosättningar i lappskatteland. Konflikten mellan de två folkgrupperna eskalerade efter hand. Med industrialismen kom gruv- och kraftindustrin som ledde till att renbetesland och jaktmarker krympte. Samerna fråntogs sitt språk, sin mark och sedvanerätten.

Även idag kämpar många samer mot exploatering av gruvor, vattenkraft och järnvägar som styckar upp mark och försvårar eller till och med omöjliggör renskötsel. I många andra demokratiska länder får ursprungsfolk successivt tillbaka rättigheter på sina gamla territorier. I Sverige är det inte så. På senare år har de svenska samerna till exempel mist rätten till vinterbete för renar i Härjedalen. 2017 gjorde Samerradion & SVT Sápmi en kartläggning som visade att cirka 40% av alla gruvtillstånd samt drygt 20% av vindkraftverken inom det så kallade renskötselområdet ligger på områden som klassificerats som riksintresse för rennäringen. Men även om marken som är tillgänglig för renskötsel minskar kraftigt ökar samtidigt engagemanget emot detta. Elsa Laula Renberg dog 1931 men hennes minne lever vidare.