Rättegångarna mot de politiska fångarna i Spanien börjar i dag

Är det egentligen någon som tror att de politiska fångarna kommer att få en rättvis och opolitisk rättegång? Inte många skulle jag tro. Personligen hyser jag inga tvivel om att rättegångarna är av politisk karaktär

Den som är intresserad av att följa frågan kan t.ex. följa Col. lectiu Praga som består av en grupp juridiska experter som ska bevaka rättegångarna mot de katalanska politikerna och ledarna från civila samhället som börjar i Madrid den 12e februari.  Det går att följa Col. lectiu Praga bland annat på http://collectiupraga.cat/presentacio-2/.

Många av texterna av och om dem är på katalanska men en del översätts också till engelska. Kollektivet är mycket kritiskt mot hur den spanska staten hittills har hanterat fallen med de fängslade katalanska ledarna.

De 9 personerna är anklagade för brottet uppror enligt artikel 472 i den spanska brottsbalken. Dock är det så att detta brott definieras som våldsamt upplopp av folkmassor riktat mot en stat. Enligt jurister i ovan nämnda grupp var det inte det som skedde den 20 september eller 1a Oktober 2017. Det fanns heller aldrig något uppsåt av de anklagade att provocera fram våld.

Att tolka förberedelserna av folkomröstningen som upplopp mot staten öppnar också upp för att göra lättvindiga tolkningar av ett brott som anses som mycket grovt och som aldrig tidigare förekommit i Spanien efter Francodiktaturen. Då brottet som de 9 personerna anklagas för är allvarligt yrkar åklagaren på fängelsestraff som är uppemot 25 år långa.

Vid en juridisk bedömning bör hänsyn också alltid tas till proportionalitetsprincipen och det hävdar medlemmar i Col. lectiu Praga att man inte gjort i det här fallet. Den spanska staten har snarare brutit mot mötesfriheten då man förbjudit vissa politiska grupperingar att träffas.

Avslutningsvis understryker medlemmar i Col. lectiu Praga att de fängslade katalanska politikerna och ledarna från civilsamhället omedelbart bör släppas fria då de inte kan se att det finns någon juridisk grund för att fortsätta att hålla dem fängslade eller ens för att inleda en rättegång mot dem.

Tillsammans med ett fyrtiotal kollegor från olika länder kommer vi att noga följa dessa historiska rättegångar under våren.