Ingen hejd för den spanska regeringens uppfinningsrikedom

I dag skulle Katalonien valt president men den spanska författningsdomstolen beslutade under lördagen att presidenten inte får väljas. Den spanska regeringen hade valt att begära att det katalanska parlamentets sammanträde inte skulle få hållas trots att det spanska rättsliga rådet Consejo de Estado uttalat att det skulle strida mot konstitutionen att ställa in det.

Domstolen, vars domare är politiskt tillsatta, utfärdade då istället ett beslut som enligt andra oberoende jurister och domare också är i strid med konstitutionen. Bland annat beslutar domstolen, utan lagstöd, om förebyggande åtgärder för att hindra presidenten att väljas trots att den spanska regeringen inte bett om sådana.

Domstolens förebyggande åtgärder:
– Ingen debatt får hållas för att välja president Puigdemont via skärm eller ersatt av annan ledamot
– Kandidaten kan inte väljas utan rättsligt godkännande även om han kommer till parlamentet så länge det finns en arresteringsorder mot honom
– De ledamöter som också är föremål för arresteringsorder och riskerar att hamna i fängelse får inte väljas

Domstolen avslutar med att tala om för Parlamentets talman och styrelse att de måste följa domstolens dom och ett hot om fängelse om de tar några som helst initiativ för, eller inte hindrar, att hålla en debatt om att välja Carles Puigdemont till president.

Carles Puigdemont. Foto: Reuters