Konflikten i Jemen bortglömd av omvärlden

Förra veckan träffade vi en representant för organisationen ” Sheba for democracy and human rights” som arbetar för att  uppmärksamma den humanitära katastrofen som pågår i Jemen.

De väpnade konflikterna i Jemen har pågått sedan 2014, då strider mellan regeringsstyrkorna och Huthi-rebellerna påbörjades. Ett år senare inledde grannlandet Saudiarabien flygattacker med syftet att försvaga rebellgrupperna, sedan dess har stabiliteten i landet avsevärt försämrats. Jemen beräknas vara en av de största humanitära kriserna i världen. 22,2 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp och 8 miljoner hotas av en livsmedelsförsörjningskris. 2,2 miljoner barn lider av grav undernäring.Den humanitära krisen i Jemen har förvärrats ytterligare av Saudiarabiens blockad av hamnar och flygplatser. Jemen är beroende av import då 90% av det som importeras är baslivsmedel.

Den saudiarabiska utrikesministern, Abdel bin Ahmed Al-Jubier besökte Europaparlamentet i slutet av februari. På frågan om när Saudiarabiens blockader kommer att upphöra, svarade utrikesministern med att förneka att blockaderna existerar. Lite konstigt kan man tänka sig, när FN:s särskilda rapportör menar att de blockader som införts är den främsta anledningen till den humanitära krisen i landet. Men det kanske inte är så förvånande att en förtryckande auktoritär regim ljuger om sitt agerande.

Exporten av vapen till Saudiarabien bidrar till att konflikten fortsätter i Jemen. Bodil har länge arbetat för hårdare krav inom vapenexport för EU:s medlemsländer som tillsammans utgör världens näst största vapenleverantör, där Sverige är en av de stora vapenexportörerna. I höstas ställde sig Europaparlamentet bakom Bodils  betänkande om vapenexportkontroll, där EU krävde att ett vapenembargo ska införas mot länder som kränker internationell humanitär rätt, såsom Saudiarabien. Trots kravet på hårdare regler för vapenexportkontroll, följer inte medlemsländerna dem. Så sent som i november 2017 i en resolution om situationen i Jemen, tryckte parlamentet ytterligare på att det krävs ett vapenembargo mot Saudiarabien eftersom landet står inför allvarliga anklagelser om brott mot internationell humanitär rätt i Jemen. En fortsatt vapenförsäljning till Saudiarabien strider mot EU:s gemensamma ståndpunkt gällande vapenexport. Idag finns det redan ett vapenembargo mot Huthi-rebellerna, likaså bör det finnas ett FN-embargo mot Saudiarabien

EU:s medlemsländer verkar helt blunda för parlamentets ställningstagande. Sverige är ett av de länder som inte tar sitt ansvar, trots att Sverige har en av EU:s striktaste vapenexportregler. Men Saudiarabiens pengar verkar gå före internationell fred och säkerhet. Genom att fortsätta sälja vapen till Saudiarabien, bidrar EU:s medlemsländer till att konflikten i Jemen fortsätter, vilket förvärrar den humanitära krisen och leder till att fler oskyldiga jemeniter kommer att drabbas.

Aida Badeli.