Kriminalisering av privatpersoner som smugglar flyktingar på grund av humanitära skäl

För några veckor sedan publicerade Statewatch en artikel om att Europeiska rådet överväger att kriminalisera privatpersoner och organisationer som hjälper flyktingar och migranter att ta sig över medlemsstaternas gränser i humanitärt syfte, http://www.statewatch.org/news/2016/jan/eu-med-crisis-criminalising-civil-society.htm

Det skulle i princip innebära att ingen skulle våga hjälpa de många flyktingar som befinner sig i nöd och som vill ta sig vidare till medlemsländer de vill söka asyl i. Resultatet blir att de hamnar i händerna på smugglare som bara har vinst som syfte eller andra kriminella nätverk.

Det regelverk som gäller idag för smuggling har en paragraf som medger att medlemstater underlåter att kriminalisera smuggling när det har utförts av civila personer eller organisationer av humanitära skäl. Reglerna lämnar det dock öppet för respektive medlemsland att avgöra om undantaget ska tillämpas eller inte och det råder stor otydlighet och oenighet om hur lagen ska tillämpas.

Idag har jag ställt en fråga till både Rådet och EU-kommissionen för att få ett förtydligande av deras inställning i frågan samt om det finns planer på att se över regelverket. Jag hoppas att både rådets och kommissionens svar utmynnar i att vi fortsätter att tillåta de viktiga humanitära insatser det civila samhället utfört och uppmuntrar det civila kurage medborgarna visat prov på i kölvattnet av ”flyktingkrisen” när politikerna misslyckats med att agera.

epa04734875 Syrian refugees arrive in a dinghy on Kos island, Greece, 06 May 2015. According to the Greek coast guard, the number of undocumented migrants entering Greece by sea reached 10,445 in the first quarter of 2015, compared to 2,863 people for the same period last year. The Mediterranean has been described as the world's deadliest route for boat migrants. Here is a list of the most serious accidents that have taken place since the Lampedusa tragedy of October 2013.  EPA/YANNIS KOLESIDIS