Medan V pratar jobbar MP för klimaträttvisa

Det är bara Miljöpartiet som på allvar driver frågan om klimaträttvisa i EU. Den gröna omställningen är nödvändig för att skapa ett bättre och mer rättvist samhälle. Det är genom att kombinera satsningar på social rättvisa med klimatåtgärder som EU kan ta ledartröjan i klimatarbetet.

Miljöpartiet går därför till val på klimaträttvisa med en så kallad ”Green New Deal”. Vi ska bekämpa klimatkrisen och minska klyftorna. Vi gör det med den största satsningen på klimaträttvisa i Europas historia.

Tillsammans med alla gröna partier i Europa föreslår vi en Green New Deal och att minst hälften av EU:s långtidsbudget ska satsas på rättvis klimatomställning. Det är vi ensamma om att driva. Genom att storsatsa på tågen och kollektivtrafiken, ett hållbart jordbruk, förnybar energi, satsningar på landsbygden och grön innovation kan vi skapa miljontals trygga jobb i Europa. Vi vet att det bara är när människor är trygga som vi kan vi få stöd för den gröna omställningen.

Vänsterpartiets Malin Björk attackerade nyligen Miljöpartiets klimatpolitik i EU för att bara handla om elcyklar. Det är anmärkningsvärt. De senaste fem åren har Vänsterpartiet inte ansvarat för en enda lagstiftning om klimat eller miljö. Trots att Vänsterpartiet hade klimat som sin främsta valfråga i valet 2014 valde man helt bort att sitta i något av de fem utskott som arbetar med klimat- och miljöfrågor. Miljöpartiets ledamöter har suttit i alla.

Medan vänstern pratat har vi gröna arbetat för massiva investeringar i klimaträttvisa, socialt hållbar omställning, den första lagstiftningen i EU om klimatfeminism, enklare tågresor till Europa, en europeisk klimatlag och reformerat EU:s handel med utsläppsrätter. Det är Miljöpartiet man kan lita på om man vill ha ett parti som driver på både för klimatet och solidariteten.

Nu är det hög tid för EU att ta nästa steg. Oavsett vilka förutsättningar du föddes med, och oavsett om du bor i stad eller på landsbygd, så har alla en plats. Genom investeringar i det gröna samhällsbygget ser vi till att ingen faller mellan stolarna.

Vi kan inte snåla oss ur en klimatkris. Ser vi tillbaka på historien är det när vi investerat i gemensamma samhällsprojekt som samhället blivit mer jämlikt. Nu är sådana investeringar nödvändiga för klimatet och för människor.

För mobilisera det kapital som behövs vill vi göra om den europeiska investeringsbanken till en utpräglad klimatbank. Vi vill att banken fram till 2030 ska öka sina klimatinvesteringar från 25 procent till minst 50 procent och att detta även ska gälla investeringar inom EU.

När USA var i djup ekonomisk depression på 1930-talet presenterades investeringsprogrammet “The New Deal”. Genom en storsatsning på infrastruktur och nya jobb fick Amerikas ekonomi nytt liv. Klyftorna minskade och människor fick nytt hopp om framtiden. Nu är det hög tid att lära av historien. Det är dags att vi i samarbete med civilsamhälle, företag och fackförbund skrider till handling för att rädda klimatet.

USA kunde på 1930-talet ha valt att exploatera människors rädsla. I stället valde man att investera i nya lösningar och framtidstro. Det är med denna lärdom vi ska ta oss an klimatkrisen och bekämpa högerpopulismen.

De flesta känner till Miljöpartiets slagord “Klimatet kan inte vänta”. I denna valkampanj har vi lagt till ytterligare ett budskap som är minst lika viktigt: “Hopp istället för hat.” Det är med de orden i ryggen vi föreslår en Green New Deal. Det är bara i ett Europa där vi väljer hopp istället för hat som vi kan rädda klimatet.


Alice Bah Kuhnke, Riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet (MP) 
Pär Holmgren, Klimatexpert och kandidat till EU-parlamentet (MP) 
Jakop Dalunde, EU-parlamentariker och kandidat till EU-parlamentet (MP)
Bodil Valero, EU-parlamentariker och kandidat till EU-parlamentet (MP)