Sen några år tillbaka ingår jag i MP Gävleborgs valberedning. Efter många år i politiken och många möten med medlemmar i regionen är det en ynnest att få medlemmarnas förtroende att vara med och föreslå vilka som ska leda partiet både internt och i val till riksdag och region. I synnerhet känns det viktigt att kunna vara med här i Gävleborg som är min hemmabas i politiken trots att jag inte längre bor här på heltid. Med dagens teknik och pandemivana att mötas online finns inte längre några hinder för distansdeltagande. Att vara valberedare är ett av de viktigaste uppdragen i en organisation. Tyvärr hade vi ju inte så mycket att göra efter valet i höstas då Miljöpartiet inte klarade spärren till regionen men det är många andra val som ska göras under året.

19 mars hölls årsmöte där jag tillsammans med fd riksdagsledamoten för Folkpartiet Lennart Rohdin satt ordförande. En handlingsplan antogs och en stark styrelse utsågs, som med grund i den väl genomarbetade handlingsplanen och lust att komma tillbaka till regionfullmäktige nu har några år på sig att bygga upp en stark organisation för att vinna val och skapa ett grönt Gävleborg till nytta för medborgarna.