Det blev som vanligt en hektisk början av riksdagsåret med allmänna motionstiden, utskottsresa och diverse debatter och föreläsningar. Skrev för övrigt ett enligt mitt tycke bra och viktigt blogginlägg i mobilen om alla skandaler kring biståndet under en flygresa men det försvann och jag kunde inte hitta det igen så det fick vara. Tekniken är inte min vän alla gånger. Kommer nu från Örebro Universitet där jag talat om Grön Politik för Global Utveckling.

För 10 år sedan tog riksdagen i full enighet ett betänkande om den svenska politiken för global utveckling. Den handlar om att alla politikområden ska dra åt samma håll, ha ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv i centrum. Många målkonflikter har dykt upp på vägen. Inte minst är relationen mellan en ökande vapenexports nytta för minskad fattigdom och en fredligare värld inte solklar.

Under årets allmänna motionstid har jag ansvarat för att ta fram den Gröna Politiken för Global Utveckling 2.0. Den första skrev vi 2008 – PGU 5 år. I nästa vecka ordnar jag tillsammans med kristdemokraternas Desirée Pethrus och Concorde ett seminarium om PGU i riksdagen. Frågan förtjänar att lyftas och väckas liv i på nytt efter att ha varit styvmoderligt behandlad en längre tid. Politiken för Global Utveckling är inte en fråga bara för biståndet. Det är en fråga för alla politikområden. För den som vill fördjupa sig mer i MP:s syn på PGU går det att läsa motionen här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-gron-politik-for-global-utv_H102U316/?text=true