Bistånd & rättvis handel

Hur har Covid påverkat Afrika?

Sen många år tillbaka är jag engagerad i en euroafrikansk parlamentarikerorganisation. Under pandemin har vi anordnat ett antal webinarier för att belysa hur Afrika påverkats.

Läs mer

Bolivia

Är precis hemkommen från Bolivia efter en veckas möten med representanter för globala gröna, amerikanska gröna och sen Green Forums samarbetsparter i Bolivia, Colombia och

Läs mer