Utmaningar för politiska partier under Covid19 med fokus på Latinamerika

Mitt i det spanska midsommarfirandet deltar jag i ett webinarium anordnat av NDI (National Democratic Institutes avdelning Political Party Programs. Jag representerar de Gröna i Europa men har inhämtat information från mina Gröna vänner i Latinamerika för att få med deras perspektiv.

Webinariet ska kunna ses i efterhand på spanska här