Rätten till vatten en mänsklig rättighet

Miljöpartiets motion om att rätten till vatten är en mänsklig rättighet fick avslag i riksdagsbehandlingen. Inte helt oväntat med tanke på Alliansregeringens ensidiga fokus på bara medborgerliga och politiska rättigheter. Yttrandefrihet, åsiktsfrihet, mötesfrihet i all ära men vem orkar yttra sig när man inte får sina allra mest grundläggande behov tillgodosedda. Rent vatten är en förutsättning för vår existens.

Jag ställde inför omröstningen i FN en fråga till regeringen (http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GX11966) om de tänker ändra strategi när det gäller synen på vatten som en mänsklig rättighet men svaret är ”fördröjt”. Hur svårt kan det vara att svara när deras uppfattning är klar som korvspad. Sveriges regering prioriterar bara de medborgerliga och politiska rättigheterna.

Men Sverige motarbetar även annat i FN-systemet. Sverige har t.ex. motarbetat tillkomsten av ett tilläggsprotokoll för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som ger människor möjlighet att ställa regeringar till ansvar. Sverige har motarbetat förbud mot klustervapen. Sverige utvisar människor i strid med tortyrkonventionen, etc. Det goda rykte vi en gång haft när det gäller mänskliga rättigheter  börjar falna. I synnerhet har de 4 åren med alliansregeringen inneburit en markant skillnad från en utrikespolitik med fokus på samarbete i världen till en utrikespolitik med fokus på EU-samarbete.

Vi behöver byta regering.