Romernas Internationella dag den 8 april

I veckan har Romerna, deras kultur och situation uppmärksammats i Europaparlamentet under flera dagar. Kunskapen om romer är förbluffande liten hos de allra flesta av oss. Själv lär jag mig vid varje event vi håller här något nytt och som jag gärna delar med mig av. Skriver därför en mycket kort bakgrund till dagens firande.
Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Trots att romerna inte har ett ”eget” land utan bor uppdelade på alla världens kontinenter finns gemensamma symboler att enas kring. En av dem är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april.
I Sverige har romer funnits sedan 1500-talet. Här bor cirka 50 000 romer delade i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

För 45 år sedan idag beslutade den romska kongressen att den 8 april skulle vara romernas internationella dag, en egen nationaldag. Den blå färgen i den romska flaggan symboliserar himlen och den gröna symboliserar jorden. För att understryka romernas historiska koppling till Indien enades man på kongressen att lägga till det röda hjulet, som även symboliserar vandringen från Indien och romernas framåtskridande.

Kongressen antog också en nationalhymn Gelem, gelem  (Jag vandrade och vandrade …).
Nationaldagen firas av allt fler I början av 1980-talet firades nationaldagen bara av ett fåtal familjer, men under de senaste tio åren har firandet spridits och tilltagit.

Nationaldagen firas i ett fyrtiotal länder med olika teman och aktiviteter som ljuständning, planterande av träd samt minnesceremonier för romer som fallit offer för anti-romanistiska övergrepp.
8 april är en viktig dag för romer från olika grupper och länder. En dag med såväl glädje som sorg. År 2000 utropade Romano Congress Romanistan som romernas transnationella hemland, utan krav på territorium. Man skulle kunna säga att hela världen är romernas hemland och att romerna gett begreppet ’världsmedborgarskap’ ett verkligt innehåll.

Jag önskar er alla en verkligt trevlig nationaldag!

Vi på vårt kontor visar solidaritet med romerna på internationella Romadagen.
Vi på vårt kontor visar solidaritet med romerna på internationella Romadagen.