Ett steg närmare ett öppnare Europa

Mitt i alla sorger och bedrövelser i den europeiska migrationspolitiken händer också en del positivt. I onsdags röstade vi om EU:s nya visumregler. Regelverket har inte uppdaterats på många år och är på flera sätt föråldrat. Det viktigaste förslaget till ändring i de nya reglerna rör bestämmelserna kring europeiska humanitära visum.

Parlamentet vill ändra på dagens bestämmelser genom att skapa gemensamma regler om europeiska humanitära visum. Visumen ska kunna utfärdas på en ambassad eller konsulat utanför EU för personer som söker internationellt skydd. Det skulle innebära att människor lagligen kan ta färjan, tåget eller flyget till Europa istället för att lägga sina liv i smugglares händer i hopp om att levande nå andra sidan Medelhavet.

Att ansöka om humanitära visum utomlands är i sak inget nytt men det nuvarande regelverket är otydligt och lämnar det upp till medlemsländerna att avgöra när ett så kallat nationellt visum ska utfärdas. Det har resulterat i att det i dag är mycket svårt att få ett humanitärt visum även när ansökanden kan styrka behovet. Förslaget innebär att ambassader och konsulat skulle få tydligare riktlinjer för när humanitära visum kan beviljas samt prioritera personens skyddsskäl i visumansökan.

Enbart det här lagförslaget löser givetvis inte flyktingsituationen men det är ett första viktigt steg i rätt riktning för att skapa fler lagliga vägar in i Europa och för att undvika fler tragiska dödsfall längs Medelhavets hårt bevakade kust.

Jag är den i gröna gruppen i Europaparlamentet som ansvarar för visumfrågorna och har arbetat med frågan om humanitära visum sedan jag blev invald. Förhandlingarna mellan partigrupperna har varit tuffa och förslaget skulle kunna vara ännu bättre, men det är ett positivt första steg för att öppna fler legala vägar till EU. Jag hoppas att parlamentet även i plenum skickar en stark signal till rådet och att de mottar förslaget väl och inte urvattnar våra framsteg i frågan.